Awards

BNF Bank awards top student in Diploma in Maltese Literature

October 26, 2018
June 20, 2023
BNF Bank awards top student in Diploma in Maltese Literature

As part of BNF Bank’s sponsorship of the University of Malta’s Diploma in Maltese Literature, the Bank has awarded top student Daniela Attard Bezzina who placed first, by reimbursing her course fees. The Bank’s sponsorship is part of its commitment to support important educational initiatives as well to promote Maltese language, literature and culture.

The relatively new two-year course was launched in October 2016 by the Department of Maltese within the Faculty of Arts, to significant public interest. The Diploma focuses on the critical analysis and application of literature in the 21st century. The opening of this course of studies reflects the revival of Maltese literature and tackles its contemporary applications.

Study modules focus on the Romantic and Modernist periods of Maltese literature, but also on creative writing, lyrics, literary editing, new media, and literature for children, among others. The Diploma’s objective is to critically and creatively engage students, some of whom may already be broadcasters, cultural managers, teachers, writers, or just passionate readers. It also addresses the dynamic critical and creative milieu of Malta in the 21st century.

During the presentation, Ms Attard Bezzina described her exciting learning journey: “I naively thought we were going to spend hours writing poetry and reading and discussing novels,” she said. “Instead we also contended with Heidegger’s theories of the sublime, the male gaze in art, film and poetry, Freud, Little Red Riding Hood and the music of the Troubadours! The course of studies far exceeded my expectations. And to place first and also have my fees reimbursed is the cherry on the cake. Thank you BNF Bank for the encouragement and for the commitment towards Maltese literature.”

The Bank’s Head of Business Development Melvin Pellicano offered his congratulations to Ms Attard Bezzina, to her fellow students and to all those involved in the Diploma. “The interest in contemporary Maltese literature has grown exponentially and so has participation in literary events,” he said. “BNF Bank is happy to be a cog in one of the wheels that is driving this interest, in the hope that we all remain curious about how our language is continually developing, and understand that it reflects the transformations in our sociological and cultural eco-systems.”The Diploma in Maltese Literature is a two-year part-time evening course that has opened for the second time this October, attracting students from various fields and with diverse interests. The course has a new emphasis on research and course work. The Diploma also enjoys the support of the Malta Arts Council.

-ENDS-

BNF Bank jippremja l-istudenta li ġiet l-ewwel fid-Diploma tal-Letteratura Maltija    

26 Ottubru 2018Bħala parti mill-isponsorship ta’ BNF Bank lid-Diploma tal-Letteratura Maltija tal-Università ta’ Malta, il-Bank ippremja dik l-istudenta li ġiet l-ewwel, Daniela Attard Bezzina, billi ħallsilha l-miżata tal-kors. L-appoġġ tal-Bank hu parti mill-impenn tiegħu li jippromwovi inizjattivi edukattivi importanti, kif inhuma dawk li jippromwovu l-lingwa, il-letteratura u l-kultura Maltija.

Il-kors relattivament ġdid ta’ sentejn tnieda f’Ottubru 2016 mid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti, u ġġenera interess sinifikanti mill-pubbliku. Id-Diploma tiffoka fuq l-analiżi kritika u l-applikazzjoni tal-letteratura fis-seklu 21. Il-ftuħ ta’ dan il-kors jirrifletti interess ġdid fil-letteratura Maltija u jittratta l-applikazzjoni kontemporanja taghħa.

Il-kors jinkludi studji fuq il-perjodu Romantiku u dak Modernista fil-letteratura Maltija, il-kitba kreattiva, l-editjar ta’ kitba letterarja, il-lirika, il-media ġodda u l-letteratura tat-tfal, fost oħrajn. L-għan tad-Diploma hu li jinvolvi lill-istudenti fil-kritika u l-kreattività, fejn l-istudenti ġejjin mill-kamp tax-xandir, tal-kultura, jew huma għalliema, kittieba, jew inkella biss għandhom passjoni kbira għal qari. Id-diploma tindirizza wkoll il-perjodu dinamiku, kritiku u kreattiv ta’ Malta li kien is-seklu 21.

Waqt il-preżentazzjoni, Ms Attard Bezzina ddiskriviet l-esperjenza tagħha tal-kors: “Kont stħajjilt, b’mod inġenwu, li se nqatta’ s-sigħat nikteb il-poeżiji jew naqra r-rumanzi u niddiskutihom. Minflok iddiskutejna t-teoriji ta’ Heidegger dwar is-sublimi, l-ħarsa maskili fil-pittura, fil-films u fil-poeżija; Freud, Little Red Riding Hood u l-mużika tat-Troubadours! Il-kors ta’ studji laħaq u għadda sew l-aspettattivi li kelli. U li niġi l-ewwel u nkun ippremjata billi titħallasi l-miżata kienu ċ-ċirasa fuq il-kejk, kif jgħidu. Grazzi BNF Bank tal-inkoraġġiment u tal-impenn lejn il-letteratura Maltija.”

Il-Kap tad-Dipartiment tal-Business Development ta’ BNF Bank Melvin Pellicano ikkongratula lil Ms Attard Bezzina, lill-istudenti kollha u lil dawk kollha involuti fil-kors. “L-interess fil-letteratura kontemporanja Maltija kiber sew u miegħu kibret il-parteċipazzjoni f’avvenimenti letterarji,” hu qal. “BNF Bank għandu pjaċir li jkun parti minn inizjattiva li qed tixpruna dan l-interess, bix-xewqa li aħna kollha nibqgħu kurjużi dwar kif il-lingwa tagħna qed tiżviluppa b’mod kontinwu u nifhmu li dan jirrifletti t-trasformazzjoni soċjoloġiku u kulturali tagħna.”

Id-Diploma tal-Letteratura Maltija hu kors ta’ sentejn part-time bi klassijiet li jinżammu filgħaxija. Hu fetaħ għat-tieni darba f’Ottubru u ġibed l-interess ta’ studenti minn setturi varji u b’interessi differenti. Il-kors għandu emfasi ġdida fuq ir-riċerka u assignments. Id-Diploma għandha wkoll l-appoġġ tal-Kunsill Malti għall-Arti.-TMIEM-